Tag Archives: Trịnh Thị Ngọc Kim

Giới thiệu về Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, có nòng cốt là nhóm sinh viên và cựu sinh viên học trường đại học Văn khoa Sài Gòn,  là một tổ chức xã hội dân sự độc lập của những sinh viên và cựu sinh viên người Việt trong nước và hải ngoại.

28161836_311205636069576_8900970659739637447_o.jpg

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam  là nơi tập trung tinh hoa tư tưởng và ý chí của giới trẻ Việt Nam, vận hành theo Cơ cấu Việt Nho và nỗ lực đưa Việt Nho trở lại làm nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam.

Tiếp tục đọc Giới thiệu về Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam