Tag Archives: Trần Ngọc Thêm

Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm là người ấu trĩ không đủ tầm đạo văn triết gia Lương Kim Định

untitled24.png

Những lập luận thiếu cơ sở khoa học và văn hóa. Giáo sư- tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.

Tiếp tục đọc Tiến sĩ Trần Ngọc Thêm là người ấu trĩ không đủ tầm đạo văn triết gia Lương Kim Định

“Tiến sĩ khoa học” Trần Ngọc Thêm ăn cắp trọn hệ thống của triết gia Lương Kim Định

Phó giáo sư- tiến sĩ khoa học  Trần Ngọc Thêm đã đạo văn ( lấy – ăn cắp – toàn bộ hệ thống trong cuốn “Nguồn gốc văn hóa Việt Nam” của triết gia linh mục giáo sư Kim Định để viết cuốn giáo trình văn hóa của mình “ Cơ sở văn hóa Việt Nam” :

Untitled.png
Triết gia Kim Định (trái) và GS.Trần Ngọc Thêm ( phải)

Tiếp tục đọc “Tiến sĩ khoa học” Trần Ngọc Thêm ăn cắp trọn hệ thống của triết gia Lương Kim Định