Tag Archives: sinh viên

Đảng Cộng Sản đánh đập và bắt cóc những sinh viên hỗ trợ quyền của người lao động

Ít nhất 10 người trẻ tham gia biểu tình ủng hộ quyền của người lao động ở Trung Quốc đã bị bắt trong chiến dịch đảng Cộng Sản đàn áp chương trình tự phát từ sinh viên hoạt động bảo vệ quyền của người lao động tại các trường đại học ưu tú trên toàn quốc vào cuối tuần qua.

3500.jpg
Activists supporting the factory workers are pictured inside an apartment in Huizhou. Photograph: Sue-Lin Wong/Reuter

Tiếp tục đọc Đảng Cộng Sản đánh đập và bắt cóc những sinh viên hỗ trợ quyền của người lao động