Tag Archives: Lã Nguyên

Lã Nguyên- Học trò cưng của GS. Nguyễn Đăng Mạnh là đồ tể giết môn văn học

untitled18
PGS.TS Lã Nguyên ( tức La Khắc Hòa.)

Lại một học trò cưng của GS. Nguyễn Đăng Mạnh là PGS.TS. Lã Nguyên ( tức La Khắc Hòa) – một đồ tể giết môn văn trong trường trung học và đại học : Tiếp tục đọc Lã Nguyên- Học trò cưng của GS. Nguyễn Đăng Mạnh là đồ tể giết môn văn học