Tag Archives: học bổng Lương Kim Định

Giới thiệu học bổng triết khoa Lương Kim Định

Luong_Kim_Dinh.jpg

Kính thưa quý vị và các bạn,

Kim Định là một bàn tay thánh triết, đã mở ra ngành nghiên cứu Việt Đạo, tức là Việt Nho, tức là Nho giáo nguyên thủy chân chính cho dân tộc Việt Nam. Kim Định đã viết sách về lịch sử Việt Nam mà trong đó đã không nhắc đến sự ca ngợi Thiên chúa nữa. Kim Định nói đến chủ thuyết & Dân Tộc , cuối cùng ông bị nhà thờ Thiên Chúa Giáo kỳ thị, cho nên cuối đời ông sống thiếu thốn cho đến chết. Nhưng di sản mà ông để lại thì quý giá cho đến ngày nay : Bộ sách triết An Vi 35 cuốn có tác dụng khôi phục lại nhân tâm thế đạo. Tiếp tục đọc Giới thiệu học bổng triết khoa Lương Kim Định